ข้อมูลที่พัก: แกลง พาเลส

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

 • ชื่อโรงแรม : แกลง พาเลส
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แกลง ระยอง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 450 - 690 บาท
 • ที่อยู่ : 179 สามย่าน ถนนสุขุมวิท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3867 1757-8
 • จำนวนห้อง : 60 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย