ข้อมูลที่พัก: กรีนเฮ้าส์

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : กรีนเฮ้าส์
  • สถานที่ : แกลง ระยอง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 280 - 380 บาท
  • ที่อยู่ : ถนนเมืองแกลง ตำบลทางเวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3867 1981-2
  • จำนวนห้อง : 49 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย