ข้อมูลที่พัก: สวนวังแก้ว

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : สวนวังแก้ว
  • สถานที่ : แกลง ระยอง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,000 - 9,000 บาท
  • ที่อยู่ : 214 หมู่ 2 ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3863 8431-3, 0 3863 8067, 0 2259 4150-1
  • จำนวนห้อง : 128 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย