ข้อมูลที่พัก: มรกต

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : มรกต
  • สถานที่ : แกลง ระยอง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 800 บาท
  • ที่อยู่ : 236 หมู่ 3 หาดแม่พิมพ์ ถนนเพ-แกลง-กร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3863 8005 , 0 3863 8145-6 , 08 1321-1213
  • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย