ข้อมูลที่พัก: เพ็ญภาษณ์ รีสอร์ท

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : เพ็ญภาษณ์ รีสอร์ท
  • สถานที่ : แกลง ระยอง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 1,000 บาท
  • ที่อยู่ : 227 หมู่ 3 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1321 0865
  • จำนวนห้อง : 8 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย