ข้อมูลที่พัก: บ้านสังข์ รีสอร์ท

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : บ้านสังข์ รีสอร์ท
  • สถานที่ : ถนนเพ-แกลง-กร่ำ
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,300 - 2,000 บาท
  • ที่อยู่ : 169 ถนนเพ-แกลง-กร่ำ ตำบลซากพง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3863 8118
  • จำนวนห้อง : 36 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย