ข้อมูลที่พัก: บ้านบุญเพ็ชร

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : บ้านบุญเพ็ชร
  • สถานที่ : แกลง ระยอง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 800 - 4,500 บาท
  • ที่อยู่ : 235 หมู่ 1 ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3863 8266 , 08 6101 8377
  • จำนวนห้อง : 13 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย