ข้อมูลที่พัก: บ้านสวน-หาดสวย

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

 • ชื่อโรงแรม : บ้านสวน-หาดสวย
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ระยอง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 163 หมู่ 4 ถนนเพ-แกลง-กร่ำ กม.6 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3864 9021, 0 3864 7455, 08 1916 0454
 • จำนวนห้อง : 14 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : Sale@hadsuay.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย