ข้อมูลที่พัก: ที.เอ็น.เพลส

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : ที.เอ็น.เพลส
  • สถานที่ : แกลง ระยอง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 300 - 500 บาท
  • ที่อยู่ : 286/4-5 ถนนเพ-แกลง-กร่ำ ตำบลเพ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3865 1824
  • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย