ข้อมูลที่พัก: แคมป์สน

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : แคมป์สน
  • สถานที่ : แกลง ระยอง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 400 - 4,000 บาท
  • ที่อยู่ : 146/1 หมู่ 6 ถนนเพ-แกลง ตำบลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3864 8313
  • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย