ข้อมูลที่พัก: ชนนิกานต์

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

 • ชื่อโรงแรม : ชนนิกานต์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ระยอง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,200 - 1,600 บาท
 • ที่อยู่ : หาดแม่รำพึง 77/2 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3865 5249, 0 2379 2410
 • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย