ข้อมูลที่พัก: บ้านฉาง พาเลซ โฮเต็ล

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : บ้านฉาง พาเลซ โฮเต็ล
  • สถานที่ : บ้านฉาง ระยอง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 600 - 2,000 บาท
  • ที่อยู่ : 293 หมู่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3888 2678-82 , 0 3888 2324
  • จำนวนห้อง : 150 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย