ข้อมูลที่พัก: แอมเบอร์

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : แอมเบอร์
  • สถานที่ : เมือง ระยอง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,100 - 1,100 บาท
  • ที่อยู่ : 190/1-2 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3862 0870-4
  • จำนวนห้อง : 46 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย