ข้อมูลที่พัก: เอเชีย

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : เอเชีย
  • สถานที่ : เมือง ระยอง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 120 - 380 บาท
  • ที่อยู่ : 84 ซอยข้างโรงหนังเทศบันเทิง ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3861 1022
  • จำนวนห้อง : 60 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย