ข้อมูลที่พัก: เอ็ม.พี.แกรนด์

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

 • ชื่อโรงแรม : เอ็ม.พี.แกรนด์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ระยอง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 4,500 บาท
 • ที่อยู่ : 125 ถนนวัดมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3868 1346-7 , 0 3868 1786 , 0 3868 1790
 • จำนวนห้อง : 252 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย