ข้อมูลที่พัก: อาร์เอ็ม

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : อาร์เอ็ม
  • สถานที่ : เมือง ระยอง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 180 - 300 บาท
  • ที่อยู่ : 48/5-7 ถนนราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3861 1795 , 0 3861 2339
  • จำนวนห้อง : 28 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย