ข้อมูลที่พัก: เมโลดี้

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : เมโลดี้
  • สถานที่ : เมือง ระยอง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 350 - 700 บาท
  • ที่อยู่ : 144/1 ถนนราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3861 1359 , 0 3861 6567
  • จำนวนห้อง : 38 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย