ข้อมูลที่พัก: ไพเนอรี่ รีสอร์ท (Pinery Resort)

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

 • ชื่อโรงแรม : ไพเนอรี่ รีสอร์ท (Pinery Resort)
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ระยอง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 3,000 - 6,000 บาท
 • ที่อยู่ : 158/1 หมู่ 4 ถนนเพ-แกลง-กร่ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3864 8460-1
 • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย