ข้อมูลที่พัก: การ์เด้นเฮาส์

จังหวัดระยอง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  • ชื่อโรงแรม : การ์เด้นเฮาส์
  • สถานที่ : เมือง ระยอง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 250 - 500 บาท
  • ที่อยู่ : 70 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3868 1233
  • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย