ข้อมูลที่พัก: ร่มอินทนิน ปาร์ค

จังหวัดร้อยเอ็ด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

  • ชื่อโรงแรม : ร่มอินทนิน ปาร์ค
  • สถานที่ : เมือง ร้อยเอ็ด
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 450 - 1,200 บาท
  • ที่อยู่ : 69 ถนนรอบเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4352 3111, 0 4352 3444
  • จำนวนห้อง : ไม่มีข้อมูล
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : st_romintanin@rohmintaninpark.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย