ข้อมูลที่พัก: โฮมสเตย์ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลกู่กาสิงห์

จังหวัดร้อยเอ็ด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

  • ชื่อโรงแรม : โฮมสเตย์ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลกู่กาสิงห์
  • สถานที่ : เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 100 - 100 บาท
  • ที่อยู่ : 271 หมู่ 1 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4363 2125, 0 4363 2126
  • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย