ข้อมูลที่พัก: สามัคคี โฮเต็ล

จังหวัดร้อยเอ็ด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

  • ชื่อโรงแรม : สามัคคี โฮเต็ล
  • สถานที่ : เมือง ร้อยเอ็ด
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 70 - 100 บาท
  • ที่อยู่ : 815-816 ถนนวรบุตร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4371 1449
  • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย