ข้อมูลที่พัก: กามนิต

จังหวัดร้อยเอ็ด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

  • ชื่อโรงแรม : กามนิต
  • สถานที่ : เมือง ร้อยเอ็ด
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 100 - 250 บาท
  • ที่อยู่ : 166 ถนนเสลภูมิ-โพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4355 1293
  • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย