ข้อมูลที่พัก: ไหมไทย

จังหวัดร้อยเอ็ด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

 • ชื่อโรงแรม : ไหมไทย
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ร้อยเอ็ด
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 99 ถนนหายโศรก อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4351 1136, 0 4351 1038
 • จำนวนห้อง : 112 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย