ข้อมูลที่พัก: สายทิพย์

จังหวัดร้อยเอ็ด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

 • ชื่อโรงแรม : สายทิพย์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ร้อยเอ็ด
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 260 - 380 บาท
 • ที่อยู่ : 133 ถนนสุริยเดชบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4351 4028 , 0 4351 1742
 • จำนวนห้อง : 66 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย