ข้อมูลที่พัก: ร้อยเอ็ดซิตี้

จังหวัดร้อยเอ็ด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

  • ชื่อโรงแรม : ร้อยเอ็ดซิตี้
  • สถานที่ : เมือง ร้อยเอ็ด
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 975 - 7,800 บาท
  • ที่อยู่ : 78 ถนนเพลินจิต อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4352 0387-400, 0 4352 0401
  • จำนวนห้อง : 167 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : roietcity@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย