ข้อมูลที่พัก: สาเกตนคร

จังหวัดร้อยเอ็ด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

 • ชื่อโรงแรม : สาเกตนคร
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ร้อยเอ็ด
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 800 บาท
 • ที่อยู่ : 66-80 ถนนหายโศรก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4351 1741, 0 4351 1937, 0 4351 4058
 • จำนวนห้อง : 146 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : Welcome@saketnakhornhotel.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย