ข้อมูลที่พัก: บัวทอง

จังหวัดร้อยเอ็ด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

  • ชื่อโรงแรม : บัวทอง
  • สถานที่ : เมือง ร้อยเอ็ด
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 120 - 270 บาท
  • ที่อยู่ : 40-46 ถนนรัฐกิจไคลคลา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4351 1142
  • จำนวนห้อง : 35 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย