ข้อมูลที่พัก: แคนคำ

จังหวัดร้อยเอ็ด ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

  • ชื่อโรงแรม : แคนคำ
  • สถานที่ : เมือง ร้อยเอ็ด
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 180 - 340 บาท
  • ที่อยู่ : 12-14 ถนนรัฐกิจไคลคลา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4351 1508 , 0 4351 4036
  • จำนวนห้อง : 31 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย