ข้อมูลที่พัก: ไนซ์ เกสท์เฮาส์

จังหวัดสระแก้ว ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

 • ชื่อโรงแรม : ไนซ์ เกสท์เฮาส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง สระแก้ว
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : 26 ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3723 3117-8
 • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย