ข้อมูลที่พัก: นาวาพนมเกสท์เฮ้าส์

จังหวัดสระแก้ว ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

  • ชื่อโรงแรม : นาวาพนมเกสท์เฮ้าส์
  • สถานที่ : เมือง สระแก้ว
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 200 - 400 บาท
  • ที่อยู่ : 32-6 กม.3 ฝั่งซ้าย ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3723 0191-2, 08 1330 4260
  • จำนวนห้อง : 18 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย