ข้อมูลที่พัก: ณ โรงเกลือ

จังหวัดสระแก้ว ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

  • ชื่อโรงแรม : ณ โรงเกลือ
  • สถานที่ : อรัญประเทศ สระแก้ว
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 300 - 300 บาท
  • ที่อยู่ : 18 ถนนสุวรรรณศร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3722 3475, 0 1715 4744
  • จำนวนห้อง : 7 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย