ข้อมูลที่พัก: บ้านแสนสุข บ้านแสนสบาย

จังหวัดสระแก้ว ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

  • ชื่อโรงแรม : บ้านแสนสุข บ้านแสนสบาย
  • สถานที่ : อรัญประเทศ สระแก้ว
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 300 - 500 บาท
  • ที่อยู่ : 41/22 กม. 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3722 3221 , 08 1650 0895
  • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย