ข้อมูลที่พัก: ศรีกิจ บ้านสวนรีสอร์ท

จังหวัดสระแก้ว ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

  • ชื่อโรงแรม : ศรีกิจ บ้านสวนรีสอร์ท
  • สถานที่ : เมือง สระแก้ว
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 800 - 1,000 บาท
  • ที่อยู่ : 28 ถนนเทศบาล 14 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3722 0766-7, 08 9497 0999
  • จำนวนห้อง : 11 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย