ข้อมูลที่พัก: เรือนแก้ว รีสอร์ท

จังหวัดสระแก้ว ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

 • ชื่อโรงแรม : เรือนแก้ว รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง สระแก้ว
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 250 - 350 บาท
 • ที่อยู่ : 1/7 ถนนเทศบาล 18 ซอยประมง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3724 2141
 • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย