ข้อมูลที่พัก: มณฑิชา รีสอร์ท

จังหวัดสระแก้ว ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

  • ชื่อโรงแรม : มณฑิชา รีสอร์ท
  • สถานที่ : เมือง สระแก้ว
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 350 - 500 บาท
  • ที่อยู่ : 187 หมู่2 บ้านใหม่ถาวร ตำบลสระแก้วสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3725 8025
  • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย