ข้อมูลที่พัก: อินโดจีน (อรัญปาร์ค)

จังหวัดสระแก้ว ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

  • ชื่อโรงแรม : อินโดจีน (อรัญปาร์ค)
  • สถานที่ : อรัญประเทศ สระแก้ว
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 550 - 1,200 บาท
  • ที่อยู่ : 154 หมู่ 6 ถนนธนะวิถี ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3723 2588, 0 3723 2591
  • จำนวนห้อง : 91 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย