ข้อมูลที่พัก: วังประภารีสอร์ท

จังหวัดสระแก้ว ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

  • ชื่อโรงแรม : วังประภารีสอร์ท
  • สถานที่ : อรัญประเทศ สระแก้ว
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 800 - 1,600 บาท
  • ที่อยู่ : 70/5 ถนนวังปลาตอง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3722 2702, 0 3722 2691
  • จำนวนห้อง : 37 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย