ข้อมูลที่พัก: อินเตอร์

จังหวัดสระแก้ว ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

 • ชื่อโรงแรม : อินเตอร์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อรัญประเทศ สระแก้ว
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 550 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 108/7 ซอยบ้านอรัญ ถนนชาตะสิงห์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3723 1291 , 0 3723 1848
 • จำนวนห้อง : 38 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย