ข้อมูลที่พัก: ศรีวัฒนา โฮเต็ล

จังหวัดสระแก้ว ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

  • ชื่อโรงแรม : ศรีวัฒนา โฮเต็ล
  • สถานที่ : วัฒนานคร สระแก้ว
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 200 - 300 บาท
  • ที่อยู่ : 1130 หมู่ 10 ถนนสุวรรณศร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3726 1001-2
  • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย