ข้อมูลที่พัก: เฉลิมพล บังกะโล

จังหวัดสระแก้ว ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

  • ชื่อโรงแรม : เฉลิมพล บังกะโล
  • สถานที่ : วัฒนานคร สระแก้ว
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 200 - 400 บาท
  • ที่อยู่ : 1182 หมู่ 10 ถนนสุวรรณศร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3726 1215
  • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย