ข้อมูลที่พัก: จันทรา

จังหวัดสระแก้ว ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

  • ชื่อโรงแรม : จันทรา
  • สถานที่ : เมือง สระแก้ว
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 280 - 590 บาท
  • ที่อยู่ : 299 หมู่ 16 ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3724 1711-13
  • จำนวนห้อง : 89 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย