ข้อมูลที่พัก: เมธี รีสอร์ท

จังหวัดสกลนคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

  • ชื่อโรงแรม : เมธี รีสอร์ท
  • สถานที่ : เมือง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 490 - 590 บาท
  • ที่อยู่ : 322 หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวสามัคคี ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4274 4188
  • จำนวนห้อง : 17 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : metheeresort@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย