ข้อมูลที่พัก: โรงแรมสมเกียรติ

จังหวัดสกลนคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

  • ชื่อโรงแรม : โรงแรมสมเกียรติ
  • สถานที่ : เมือง สกลนคร
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 200 - 400 บาท
  • ที่อยู่ : 1348 ถนนกำจัดภัย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1740ม 0 4271 1044
  • จำนวนห้อง : 36 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย