ข้อมูลที่พัก: เพชร สกล

จังหวัดสกลนคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

  • ชื่อโรงแรม : เพชร สกล
  • สถานที่ : เมือง สกลนคร
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 330 - 330 บาท
  • ที่อยู่ : 448/1 ถนนแมนกะชัย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4273 0043
  • จำนวนห้อง : 11 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย