ข้อมูลที่พัก: ภูพานเพลส

จังหวัดสกลนคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

  • ชื่อโรงแรม : ภูพานเพลส
  • สถานที่ : เมือง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 600 บาท
  • ที่อยู่ : 680 ถนนนิตตโย (อยู่หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร) อำเภอเมือง สกลนคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 6797-8
  • จำนวนห้อง : 64 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย