ข้อมูลที่พัก: ชมดาวรีสอร์ท

จังหวัดสกลนคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

 • ชื่อโรงแรม : ชมดาวรีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : สว่างแดนดิน สกลนคร
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 600 บาท
 • ที่อยู่ : ม.23 ทางเข้าบ้านหนองชาด ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4272 2544, 0 4272 2545
 • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย