ข้อมูลที่พัก: ชวนธนปัญญา รีสอร์ท

จังหวัดสกลนคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

  • ชื่อโรงแรม : ชวนธนปัญญา รีสอร์ท
  • สถานที่ : สว่างแดนดิน สกลนคร
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 600 - 1,200 บาท
  • ที่อยู่ : 384 หมู่ 6 ถนนสว่าง-ส่องดาว อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1380 4411, 0 4273 7744
  • จำนวนห้อง : 11 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : tnn_sa@hotmail.com,chanchaii_nanthana@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย