ข้อมูลที่พัก: เพรทตี้

จังหวัดสกลนคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

  • ชื่อโรงแรม : เพรทตี้
  • สถานที่ : สว่างแดนดิน สกลนคร
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 200 - 250 บาท
  • ที่อยู่ : 108 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4272 1131
  • จำนวนห้อง : 15 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย