ข้อมูลที่พัก: เอ็ม.เจ เดอะมาเจสติค สกลนคร

จังหวัดสกลนคร ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

 • ชื่อโรงแรม : เอ็ม.เจ เดอะมาเจสติค สกลนคร
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง สกลนคร
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 550 - 3,360 บาท
 • ที่อยู่ : 399 ถนนคูเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4273 3771-4
 • จำนวนห้อง : 165 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : hotel-mj@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย